Dansvinden

Subtitle

Past Events

Lördag 9 Mars 


Svenskdanskväll

med


T 3


Pausmusiker, Ellge Jakobsson



fredag 8 februari


Balfolkdanskväll 

med

Småfranska 


Paus musiker Sune Löfgren


 

Foto: Kalle Kottenhof


Lördag 12 januari 2019

Svensk danskväll med P-O Steneryd och Eva Elmstedt Frisk 


Paus musiker Bengt-Åke Olsson och Lennart



 

Nyårsafton 31 dec 2018




Foto: Kalle Kottenhof 

Lördag 13 okt 19-22


Balfolk danskväll  med

Småfranska

kl 17-18:30 Franskdansworkshop med Rolf och Hester. 





Foto Bjarte Nygaard


Lördag 22 sept

Svensk danskväll med riksspelman på durspel, 



ALICE FORS JANSSON  & 


MARGARETA EDSTRÖM


Pausmusiker: Martin Köhler


Foto Rolf Dahlström

Lördag 1:a sept 


Balfolk danskväll med Småfranska.

dansen  kl 19





Foto Bjarte Nygaard



Fredag 25 maj 2018 

Spelade 

Gamla Enskede Spelmän till dans.

Lördag 28 april 2018 

Orkester Papillon 

spelade vid  invigningen

Balfolk musiksession


Varannan onsdag


vi försätter varannan onsdag 30 januari 2019

kl 19-21:30

 Lördag 28 april 2018 

Småfranska spelade vid invigningen.